Billedserier
Hent Adobe Flash player
Danmarks bedste hø er fra Lomborg
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Sporet ved Høgsgaard og Hundskær


Jens Bendtsen og Jytte Paarup, Nr. Nissum

Landbruget er de største naturforvaltere i Danmark med 60 procent af al jord udlagt i landbrugsarealer. I Nr. Nissum forsøger vi at forene et rentabelt landbrug med natur- og vildtforvaltning.

Med ”Spor i Landskabet” ved  Høgsgaard og Hundskær føres man gennem et spændende naturområde i et bakket terræn med en variation i afgrødevalg og kvier på markerne langs Nissums Bredning.

Her er lavet tiltag til glæde for markens vildt ved små remiser, insektvolde, vildtstriber og barjord for især agerhøns og hare. Desuden bærer området en dådyrbestand, som blev udsat i 2010.

Se også tv-programmet "De vilde dyrs mark"

Projekt Agerhøne
Projekt Agerhøne er et samarbejde om at forbedre levevilkår for dyr og fugle i det moderne landbrugslandskab ved Nr. Nissum og Gudum.

Deltagerne er 32 lodsejere, frivillige naturelskere, jægere, hundesportsfolk, Lemvig Kommune og HedeDanmark. Ved optællinger hvert forår og efterår registrerer de antallet af agerhøns i området til gavn for forskningen hos Danmarks Miljøundersøgelser på Kalø.

Agerhønen er en indikator for højt naturindhold. Hvis agerhønen har det godt, trives viben, lærken, fasanen, haren og insekterne også.

Målet med Projekt Agerhøne er derfor at bevare og fremme den eksisterende agerhønebestand. Det sker ved sikre og forbedre de eksisterende levesteder samt ved at skabe nye levesteder gennem aktiv vildt- og naturpleje. Sidegevinsterne er bedre muligheder for friluftsliv og en fælles forståelse for markvildtets værdi i området.

Indsatsen for agerhønen på de i alt 1.200 hektar jord er styret og inspireret af en forvaltningsplan. Såkaldte markvildtstriber er det vigtigste værktøj. Markvildtstriber er en del af det dyrkede areal og kan bestå af: insektvold, barjordsstribe, vildtafgrøde, sprøjte- og gødningsfrie randzoner, kortslåede græsstriber og spredt buskbeplantning. Sammensætningen af markvildtstriberne afhænger af, hvad der findes på markerne ved siden af striberne.

Der er desuden etableret 18 kunstgrave til ræve, så det bliver lettere at begrænse rævebestanden.

Yderligere oplysninger om Projekt Agerhøne: Jytte Paarup, tlf. 97 89 10 29.

Gejlgaard Bakke er udgangspunkt for et Spor i landskabet, som kan besøges alle dage i året. Læs mere om Sporet ved Høgsgård og Hunskjær samt omgivelserne.

Læs mere om Projekt Agerhøne:
Seneste nyt
14.6.16
Gårdbesøg sommeren 2016
Klik på billedet for at se programmet for gårdbesøg i stort format....
Lemviggaarden  |   Gårdbesøg for alle  |       |   20431716  |   sekretariat@lemviggaarden.dk