Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Danmarks bedste hø er fra Lomborg
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Blåbjerg


Arne Noe, Vandborg

Den økologiske gård har 68 malkekøer, der siden 2003 er malket med robot i løsdriftsstalden og får grovfoder fra de 71 hektar jord.
Det var i marken, at Arne Noe oplevede de største forandringer, da bedriften i 1991 blev omlagt til økologi. Der måtte ikke længere bruges kunstgødning og sprøjtemidler – og udbyttet blev 20 procent lavere. I stalden var arbejdet det samme, men køernes mælkeydelse faldt lidt, og der er krav om motion og strøet leje til dyrene.
Kunsten er blandt andet at styre sædskiftet i marken, hvor afgrøderne skal dyrkes i en rækkefølge, der tager højde for planternes næringsstofbehov, konkurrenceevnen overfor ukrudt samt forskellige plantesygdomme.
Et andet vigtigt element i driften er køernes afgræsning i forskellige folde i sommerhalvåret. Stalden er indrettet med styret kotrafik, så køerne er ude for at græsse en stor del af tiden efter malkning i robotten. I stalden suppleres det friske græs med græsensilage, der køres ind på foderbordet en gang om ugen. Foderbordet indsnævres, efterhånden som køerne æder sig igennem ugens ration.
Køerne kan også hente valset korn og grønpiller i to kraftfoderstationer samt halm i staldens ”hvileareal”. Tildelingen af vitaminer og mineraler sker i vandet.
Mælken fra Arne Noes køer leveres til det økologiske Thise Mejeri, som blandt andet benytter den til mejeriets prisbelønnede gourmet-ost, Vesterhavsosten. Idémanden bag er Arne Noe. Ostene lagres på Thise Mejeris ostelager i den saltholdige luft ved Bovbjerg Fyr.

Læs mere om Arne Noe og gården på www.anoe.dk
Vil man opleve mælkens behandling på Thise Mejeri, der ligger i Østsalling, er der faste rundvisninger for interesserede i ferieperioder. Læs mere på www.thise.eu

Tekst og foto: Erik Poulsen, juli 2009
Seneste nyt
14.6.16
Gårdbesøg sommeren 2016
Klik på billedet for at se programmet for gårdbesøg i stort format....
Lemviggaarden  |   Gårdbesøg for alle  |       |   20431716  |   sekretariat@lemviggaarden.dk