Billedserier
Hent Adobe Flash player
Danmarks bedste hø er fra Lomborg
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

I/S Nr. Budsgaard


Vagn og Erik Nørby, Nr. Nissum

Nr. Budsgaard ligger godt gemt nede bag bakkerne nord for Nissum by og med fjorden som nærmeste nabo mod nord. Markerne er omkranset af smeltevandsdalene fra istiden og har mange gode gemmesteder for vildtet: Harer, rådyr, fasaner og agerhøns samt masser af småfugle.

Vagn købte gården og overtog den februar 1971. Johanne og Karl Emil Nielsen havde indtil da drevet gården i 38 år og havde ingen børn til at tage over. Der var 18 køer med tilhørende opdræt og cirka 40 fedesvin samlet i den samme stald. Kreaturerne var bundet, og arbejdet i stalden blev udført med greb, skovl og trillebør. Der var en traktor med redskaber til markarbejdet.

I år 2000 indgik vi i I/S med vore to sønner. Gården hedder nu I/S Nr. Budsgaard og drives konventionelt. Bedriften blev moderniseret: flere køer og dermed også mere jord for at kunne dyrke grovfoder til den større besætning. Der er tilkøbt tre nabogårde, som er lagt sammen til en gård. Derudover er der lejet jord hos tre andre naboejendomme.

Vi driver 170 hektar i alt. Der dyrkes græs til ensilering og afgræsning, roer, majs, helsæd og korn til modenhed. Der samles halm fra egen jord samt fra naboejendomme, og vi laver hø til småkalvene.
Igennem årene er der løbende lavet tilpasninger i de eksisterende staldbygninger. I 1999 tilbyggede vi løsdriftsstalden til 180 køer. Der er én sengebås og ædeplads per ko. Køerne går på spalter. De holdes rene af robotskrabere, som kører cirka otte gange i døgnet med en pause om natten, og færre gange om sommeren når køerne er ude på græs.

De gamle stalde blev ombygget til småkalve, kvier og tyre.

Vores mål for gårdens drift er produktion af mælk af høj kvalitet, hvilket også er hovedproduktionen. Derudover kød fra fedekalve, køer og kvier. Der er 180 malkekøer og cirka 420 kreaturer i alt.
Der leveres 1.600.000 liter mælk om året til Arla. De 85 fedekalve vejer omkring 450 kilo, når de slagtes, og er cirka 1 år gammel. Køer og kvier slagtes efter en individuel vurdering af hensyn til dyret og driften.

Der malkes to gange i døgnet. Tidlig morgen, cirka kl. 03.15, gøres klar til malkning i karrusel. Køerne gennes fra deres sengebåse, og der renses og strøs med snittet halm og desinficerende pulver, så koen vender tilbage til en ren bås efter malkning. Kl. 14.45 malkes igen på samme måde.

I malkestalden fodres koen med kraftfoder, som mængdedoseres på basis af de data, der er indkodet i det transponderhalsbånd koen bærer om halsen - belønning efter ydelse. Grovfoderet blandes i fuldfodervognen, og køres efter hver malkning ud på fodergangen foran køerne.

De er klar til at lede efter roerne, for dem er de vilde med. Fuldfoderet indeholder roer, majs, ensileret græs, halm og mineraler (specielt udregnet efter hvor meget mælk de har produceret). Koens ydelse kontrolleres hver måned, og mælkekvaliteten analyseres hver gang Arlas tankbil henter mælk.

Småkalvene fodres efter endt malkning, fordi der bruges sødmælk blandet med sødmælkserstatning til de mindste. Ud over mælk, får de lunken vand med mineraler, valset korn, protein- og mineraltilskud samt frisk hø. Det er vigtigt, at den nyfødte kalv får råmælk meget hurtig efter fødslen. Derfor har vi anskaffet specielle poser til at nedfryse råmælk, som så optøs lige før brug og gives med sut. De små kalve skal overvåges nøje for at holde dem sunde og give dem en god start på tilværelsen.

Efter at køer og småkalve er fodret, fodres kvierne i ungdyrstalden med græsensilage, valset korn, mineraler og halm efter lyst. Fedekalvene fodres med valset korn, mineraler, ekstra protein og halm i små doser. Alle dyr fodres to gange om dagen. Der er ro i stalden mellem kl. 10.00 og kl. 14.30.

Fra juni til september er køerne på græs om dagen. Kvierne afgræsser dalene.

Vi høster selv grovfoderet og har traktorer og markredskaber til det. Vi er tre ejere plus løs medhjælp i det daglige.

Kilde: I/S Nr. Budsgaard, foråret 2012.
Seneste nyt
14.6.16
Gårdbesøg sommeren 2016
Klik på billedet for at se programmet for gårdbesøg i stort format....
Lemviggaarden  |   Gårdbesøg for alle  |       |   20431716  |   sekretariat@lemviggaarden.dk