Billedserier
Hent Adobe Flash player
Danmarks bedste hø er fra Lomborg
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Køer græsser for fuglene

20. august 2013
Det vækker både minder og forhåbninger, når Aksel Mikkelsen fra hjemmet lidt uden for Thorsminde by i sin kikkert fanger synet af kvier, der stikker hovedet op mellem høje tagrør på strandengene ned mod Nissum Fjord.

”Jeg er en årgang 40 og har været fisker i 45 år, men er opvokset her på en gård, hvor min far både var landmand og fisker. Han havde to køer, og de ville ikke spise kløverhø. Det skulle være enggræs, som er noget helt specielt”, siger Aksel Mikkelsen.

Han vurderer, at mange af de lokale strandenge ikke har været afgræsset i op til 30-40 år. Græsset er i stedet slået til hø, som man fortsat kan se det i form af de store rundballer, der i sommerens løb har præget landskabet, når man kører langs Bøvling Klit og ser ud mod fjorden.

Men mellem høslættet og de arealer, der blot har fået lov til at gro til, har der denne sommer været mange flere kreaturer end tidligere. Efter flere års forarbejde af lokale kræfter er det nemlig lykkedes Lemvigegnens Landboforening, Naturstyrelsen Vestjylland og Lemvig Kommune at danne et græsningslaug, som har samlet 18 lodsejeres små englodder i tre store afgræsnings-fenner.

For engfuglenes skyld
Laugets formål er at få større dele af strandengene afgræsset med kreaturer. Det er først og fremmest til gavn for truede engfugle som brushøne, lille kobbersneppe og ryle.

”Det skulle gerne blive ligesom i mine drengedage, hvor der sad en rødben på hver pæl, og der hang en kobbersneppe i luften. Derfor skal sivene holdes nede, for afgræsningen har ingen virkning, hvis ræven kan gemme sig i tagrørene”, siger Aksel Mikkelsen.

Han har det daglige opsyn og kører på sin knallert mindst en gang dagligt hen til fennerne med de 76 kreaturer, som lokale kvægavlere fra den anden side af fjorden sidst på foråret lukkede ud på de nyindhegnede strandenge. Aksel Mikkelsen tjekker, om der er drikkevand i karrene, og om alle dyr har det godt og holder sig inden for tråden.

”Hvis der er en kvie, der for eksempel halter lidt på det ene ben, ringer jeg til landmanden. Og da en af hereford-dyrene i slutningen af juli pludselig havde fået en kalv herude, kunne jeg ringe til ejeren og sige ’du er blevet far’. Der blev helt stille i den anden ende af telefonen”, siger Aksel Mikkelsen.

Fint foder til dyrene
Kvægbrugskonsulent Helle Kalkrup fra landboforeningen er tovholder på projektet. Hendes opgave har blandt andet været at overbevise lodsejerne om at lade deres små jordlodder indgå i det 75 hektar store græsningslaug.

Dernæst har hun skulle overbevise kvægavlere om, at de havde fordele ved at sende deres dyr væk fra de mere intensivt dyrkede arealer hjemme ved gården.

”Strandengene er marginalt jord med naturgræsser, men kreaturerne kan sagtens leve af det, og der er jo hidtil lavet masser af godt hø herude. Der er selvfølgelig altid en balancegang mellem at få arealerne græsset tilstrækkeligt ned og så sørge for at dyrene trives. Men jo mere der afgræsses, jo flere af de rigtige græsarter spirer der frem de kommende år”, siger Helle Kalkrup.

Siv trampes ned
For Naturstyrelsen handler det først og fremmest om at få sivene ned mod fjorden holdt nede. Det er vådområder, hvor maskiner har svært ved at slå planterne ned. Det er køerne til gengæld gode til.

Især om foråret, hvor de friske skud indeholder masser af sukker, og køernes klove tramper også tagrørene ned. Det efterlader vigtige mudderhuller, der skaber grundlag for et rigt insektliv, hvilket er lig med føde til engfuglene.

”Vi vil ikke se, at alle tagrør forsvinder de første par år, men når vi når længere hen, så vil mængden af tagrør på de vådere dele af engene gå voldsomt tilbage. Det vil gøre engene mere attraktive for engfuglene, som godt kan lide en lav plantevækst, hvor de kan holde øje med rovdyrene. Tagrørene er også svære at finde rundt i for engfuglenes unger, der selv skal finde deres mad”, siger biolog Henning Fjord Aaser fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Når tagrørene er væk, bliver det knapt så nemt for jægerne at gemme sig, når andejagten ved Nissum Fjord gå ind i september.

”Det bliver spændende, hvad jægerne siger til det. Jagthunde er ikke vilde med strøm i tråd, og der lander altså ikke mange ænder ved jægerne i sivene, hvis der står 25 kvier og kigger på”, siger Aksel Mikkelsen.

Hvis vandet i fjorden ikke presses for langt op på engene, ventes kvierne at kunne græsse frem til oktober.


Fakta om projektet
De tre fenner på strandengene nord for Thorsminde afgræsses i år af 44 sortbrogede malkekvægskvier og 32 kødkvægsdyr af forskellige racer.

’Kromandens græsningslaug’ er det første af flere omkring Nissum Fjord, Indfjorden, Tangsø, Byn og Søndersund. Det næste er under etablering ved Indfjorden.

Formålet er at genskabe og bevare strandengene til gavn for blandt andet truede engfugle og sjældne undervandsplanter samt reduktion af næringsstof-tilledningen til vandmiljøet i Nissum Fjord.

Projektet ledes af Helle Kalkrup fra Lemvigegnens Landboforening i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland og Lemvig Kommune. Finansieringen af blandt andet indhegning er betalt af landdistriktsmidler fra EU og bidrag fra kommunen, som har ansvaret for, at de private strandenge lever op til EU’s bestemmelser for Natura 2000-områder.

Guidet rundvisning
I forbindelse med Nissum Fjord Dagen søndag den 25. august vil der kl. 11 og 13 være guidet rundvisning på arealerne ved Torsmindevej 127 og 153, hvor repræsentanter for Naturstyrelsen, kommunen og landboforeningen fortæller om ’Kromandens afgræsningslaug’ og effekterne af projektet. Læs mere på nissumfjordnet.dk

Video
Afgræsningsprojektet indgår også i et video-udsendelse om naturpleje med kvæg, som LandTV har optaget ved blandt andet Thorsminde. Se programmet Naturpleje med bøffer og læs mere om det

Tekst: Erik Poulsen
Foto: Henrik Vinther Krogh - se flere foto fra afgræsningsprojektet

20. august 2013 - opdateret 20. september 2013.

Seneste nyt
14.6.16
Gårdbesøg sommeren 2016
Klik på billedet for at se programmet for gårdbesøg i stort format....
Lemviggaarden  |   Gårdbesøg for alle  |       |   20431716  |   sekretariat@lemviggaarden.dk